Forsterker arbeidet mot elgpåkjørsler

De siste ti årene er det kjørt på mer enn 150 elger bare i Evenes. Nå tar kommunen grep.

Leder i viltfaglig utvalg, Jan Håvar Nymo (t.v.), leder i trafikksikkerhetsutvalget, Sisilja Viksund og ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.  Foto: Evenes kommune

nyheter>>

– Vi ser hvor det smeller oftest. Stort sett alt skjer på europavei 10. I tillegg er det utallige historier om nestenpåkjørsler som ikke finnes i noen statistikk, sier Evenes-ordfører Terje Bartholsen.

Ifølge han er det mange som kjører med en følelse av utrygghet når det nå begynner å bli mørkt om kveldene.