Møte i ungdomsrådet:

Planla for BUK, og for bedre dialog: – Vi kan ikke mene noe om ting vi ikke har blitt forklart nok om

Sakslisten var lang, med en møteinnkalling på hele 154 sider. I tillegg skulle neste ukes barn- og ungdommens kommunestyremøte (BUK) planlegges. Det var bare for møtedeltakerne å dra opp ermene, og komme i gang. 

Oversetter politikken:  – Derfor er det vår oppgave å finne måter å oversette politikken på, slik at barna på BUK vet hva spørsmålene dreier seg om, og kan komme med sine meninger om sakene, sier leder for Ungdomsrådet, Ole Martin Melbøe Nygård.  Foto: Marie Øvrum

nyheter>>

Dette var ungdomsrådet sitt andre møte for høsten. Tilstede var fem representanter, deriblant leder for Ungdomsrådet Ole Martin Melbøe Nygård (17). I tillegg var Hanne Gideonsen (35), koordinator BUK og ungdomsrådet med på møtet, og Maria Elena Olsen (28), prosjektleder for Ungsatsing, var også på besøk.

Plan for plan om planer

Et av punktene i saksdokumentet for møtet var å gå igjennom "Handlingsplan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge 2020 - 2025".