Islandsk selskap saksøker Leonhard Nilsen & Sønner

Det islandske selskapet Munck Islandi Ehf har stevnet Andøy-selskapet Leonhard Nilsen & Sønner for Vesterålen tingrett.

Leonhard Nilsen og Sønner AS. Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkivfoto

nyheter>>

Detaljene i søksmålet er ennå ikke kjent, men i berammingslisten til Vesterålen tingrett er søksmålet oppført som «Krav om erstatning for avbestilling av entreprisearbeider». Det sivile søksmålet er satt opp til behandling i Vesterålen tingrett den 2. mars 2021.

Vesterålen tingrett har satt av fire dager til å behandle søksmålet, og det er dommerfullmektig Tora Ellingsen som skal administrere hovedforhandlingen i Vesterålen tingrett.