Enstemmig positive til ny kino – med et forbehold

– Jeg husker jeg tenkte at jeg ville flytte fra Harstad når jeg gikk på ungdomsskolen, men nå tenker jeg ikke det lenger faktisk. Jeg ønsker at man fortsetter å satse på Harstad, sier Yunus Emre Hind (16).

Engasjerte unge: Ole Martin Melbøe Nygård (17), Nora Amalie Finnerud (16), William Kleming (16), Tarjei Timian Torbergsen (18), og Yunus Emre Hind (16), med Hanne Gideonsen (35), koordinator BUK og ungdomsrådet, og Maria Elena Olsen (28), prosjektleder for Ungsatsing.  Foto: Marie Øvrum

nyheter>>

Ungdomsrådet diskuterte mandag sin innstilling til forslaget om ny kino og nytt bibliotek. Diskusjonen var lang og god, med argumenter fra flere sider. De fleste i rådet trakk frem at det er snakk om mye penger, og de lurer på om det vil føre til dårligere tilbud for unge i byen dersom penger må flyttes fra en pott til en annen. Samlet sett er de allikevel positive.

– Jeg husker jeg tenkte at jeg ville flytte fra Harstad når jeg gikk på ungdomsskolen, men nå tenker jeg ikke det lenger faktisk. Det er fordi jeg syntes byen har blitt merkbart finere i det siste. Når jeg går rundt i bysentrum nå, får jeg en skikkelig gladfølelse. Men det kan fremdeles bli finere her. Jeg ønsker at man fortsetter å satse på Harstad, sier Yunus Emre Hind (16).