14 akvakulturanlegg fjernet:

50 tonn med illeluktende avfall

Harstad-rederiet Seaworks har vært med i opprydningen av forlatte akvakulturanlegg, som over lang tid har vært en sikkerhetsrisiko for både miljø, fiskeri og båttrafikk.

Illeluktende: Kystverket sier lukten på dekk var ubeskrivelig ille under arbeidet.   Foto: Kystverket

nyheter>>

I august ble det klart at Harstad-rederiet Seaworks vant anbudskonkurransen om kontakt med Kystverket om å fjerne eierløse akvakulturanlegg i Nordland. Oppdragets verdi var satt til 2,5 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift, finansiert av korona-midler bevilget for å styrke den kriseramma bygg- og anleggssektoren.

Oppdrag gjennomført

Arbeidet har ført til at det nå har blitt fjernet over 50 tonn avfall fra havet.