Klar tale fra kommunedirektøren: Kommunen har ikke råd til ny kino og nytt bibliotek

1. oktober kan den to år lange debatten avgjøres i kommunestyret. Neste uke vil kommunedirektør Hugo Thode Hansen råde økonomiutvalget om å ikke inngå avtale med Kaarbø Utvikling AS.

Steile fronter: Harstad Tidende har tidligere skrevet om steile fronter i lokalbefolkningen, med de som ønsker en ny kino på den ene siden, og de som kjemper for å beholde dagens kino på den andre siden. Nå er den endelige beslutningen antakelig rett rundt hjørnet.  Foto: (Arkiv)

nyheter>>

En to år lang debatt nærmer seg kanskje slutten. Harstad kommunestyre behandlet sak om ny kino og bibliotek for første gang den 26. april 2018, og siden den gangen har planen skapt stor debatt.

Saken skal behandles i økonomi, klima- og miljøutvalget i neste uke. 1. oktober tas saken videre til kommunestyret. Tilrådingen fra kommunedirektør Hugo Thode Hansen er ikke til å misforstå: Han anbefaler de folkevalgte å avlyse den kunngjorte OPS-konkurransen om å anskaffe ny kino og bibliotek, og at det dermed ikke blir inngått kontrakt med Kaarbø Utvikling AS.