Kari-Anne: – Vi er opptatt av at barna våre skal ha trygg skolevei

Ordføreren forstår frustrasjonen til foreldrene, og sier at hun skal ta tak i trafikksituasjonen ved Harstad skole og Barnely barnehage.

SVARER: Harstad-ordfører forstår frustrasjonen til foreldre som har barn på Harstad skole og i Barnely barnehage. Arkivfoto.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Onsdag ble det kjent at foreldre til barn på Harstad skole og i Barnely barnehage har kjempet en årelang kamp for å trygge trafikksituasjonen. Både foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) har gjentatte ganger skrevet til kommunen om dagens trafikkbilde rundt skolen og barnehagen. De har også foreslått en rekke tiltak for å lette og bedre situasjonen.

Ordfører Kari-Anne Opsal har blitt fremlagt problemstillingen til FAU og SU, og har følgende å si om saken: