Tar ansvar: Fortsetter med mye hjemmekontor

Equinor har flere hundre ansatte, og dermed også et stort ansvar for å være med på dugnaden for å jobbe for at vi alle holder oss friske. Dette tar bedriften på alvor.

God plass: Det er lenge siden det var fullt rundt bordene utenfor Equinor i Harstad.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter>>

Equinor er en av byens største bedrifter. Per i dag har de rett i underkant av 300 ansatte på Harstadkontoret, som siden mars har klart å unngå permitteringer. Smittevernet denne bedriften har i tiden fremover, kan derfor ha mye å si for resten av byens befolkning. Dette er de fullt klar over.

Tar ansvar

– Helt siden koronapandemien traff oss i mars, hatt vi hatt et stort fokus på å unngå smitte på våre lokaliteter og blant de ansatte. Vi har hele veien fulgt opp myndighetenes råd og retningslinjer, sier Sigrid Ina Simonsen, kommunikasjonsleder i Drift Nord.

Simonsen er som resten av byen spent på utviklingen fremover, og på om det vil bli eventuelle smittetilfeller i Harstad. Bedriften hennes vil fortsette å være strenge på overholdelse av sine smitteverntiltak, for å gjøre sitt i bekjempelsen av viruset.

– Nå etter ferietid holder vi et tett fokus på å sikre godt smittevern. Vi kommer til å videreføre de etablerte smitteverntiltakene vi hadde før fellesferietid, som for eksempel å rotere på å bruke kontorlokalene, sier hun.

God kontorplass

I praksis vil det si at omtrent halvparten av kontorfasilitetene benyttes til enhver tid.

– På den måten sikrer vi god avstand mellom de ansatte, sier Simonsen.

– Vi forsøker å legge så godt til rette som mulig for hjemmekontor for våre ansatte i en vanskelig tid, og har tilpasset bruken av kontorlokalene ut ifra de ansattes behov. Vi opplever at de fleste er fornøyd, men det er utfordrende når det strekker seg over lang tid. De ansatte har tilpasset seg og løst arbeidsoppgavene på en god måte i denne krevende perioden, sier hun avslutningsvis til Harstad Tidende.