106 laks tatt i Åelva

Det er tatt 106 laks i Åelva etter at fisket åpnet 15. juni. Den største veide 4 kilo. Det viser rapportene på nettsiden inatur.no.

106: Tom Stenvoll fikk laks da Åelva åpnet 15. juni. Til nå er det tatt 106 laks i elva og 255 totalt i Roksdalsvassdraget.  Foto: Jørn Aune

nyheter>>

Fisket i vannene i Roksdalsvassdraget åpnet 1. juni, mens fisket i elvene og da særlig Åelva åpnet 15. juni, en åpning du kunne følge live på VOL.

Tallene fra inatur.no viser at det er rapport inn 304 fisk til nå. 107 av dem er tatt i Åelva, mens resten er tatt i vannene. De fleste av disse er nok tatt i Ånesvannet.