Trafikktallene gjennom tunnelen langt høyere enn prognosen:

– Utrolig positive tall

Prosjektleder for Harstadpakken, Geir Jørgensen, kan allerede etter vel et halvt års drift konstatere at Harstadåstunnelen har blitt en ubetinget suksess.

SUKSESS:Geir Jørgensen mener det må være lov å kalle Harstadåstunnelen en suksess.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter>>

Han er også svært godt fornøyd med at Harstad sentrum har blitt langt mer attraktivt etter at halvparten av gjennomgangstrafikken nå er borte.

– Selv om det er vanskelig å sammenligne tallene i 2020 med tallene for 2019 på grunn av koronaen og arbeidene med Lokket, er det liten tvil om trafikken gjennom tunnelen langt overstiger de prognosene vi hadde satt oss på forhånd. Mens vi registrerte en betydelig nedgang i mars og april gjennom tunnelen, viser tallene for juni og juli at vi er tilbake og vel så det på samme trafikktall som vi hadde i januar og februar i år med en døgntrafikk på rundt 8000 kjøretøyer, sier Jørgensen.