Aune grendelag krever annen beredskapsbåt:

– Vi krever at Stjernøy settes inn

Aune grendelag krever at hurtigbåten Stjernøy settes inn, og at Havnevesenets båt tas ut av beredskapen.

KRAV FØR VINTEREN: – Vi krever at en tryggere båt til neste sesong, det vil si til vinteren, sier leder Rolf Hansen og nestleder Geir Hansen.  Foto: Tormod Kjelseth

nyheter>>

Utspillet kommer etter ordlyden i innstillingen til formannskapet, som onsdag sa ja til en løsning for beredskapskai på Aun til 500.000 kroner. De positive erfaringer fra vinteren 2019/2020, med bruk av Harstad havn sin båt, er også tatt med i vurderingen, skriver kommunaldirektør Hugo Thode Hansen i Harstad kommune i saksdokumentet. Noe som får grendelaget til å blåse i basunen.

Grendelaget reagerer kraftig på at Harstad havn skal betjene bygda med sin båt i en vinterstorm.