Årelangt krav om 40-sone på Tennvassåsveien:

Krever tryggere vei for skoleungene

Bygdelaget krever nedsatt fartsgrense til 40 kilometer i timen langs hele Tennvassåsveien. Målet er å få en tryggere skolevei for ungene i bygda.

KREVER 40-SONE: Tennvassåsen bygdelag krever 40-sone gjennom bygda på grunn av økt trafikk. Pluss synlige veiskilt og gang- og sykkelvei. 

nyheter>>

Det skriver styret i Tennvassåsen bygdelaget fra et møte 14. juni i år.

- Trafikkbildet er helt annerledes nå enn før, det er mye trafikk til bedrifter innerst i åsen, og med manglende bussforbindelse og sykkelvei, må alle barna som skal hit eller som bor her kjøres til treninger. Vi ønsker å påpeke en del viktige punkter som vi mener må utbedres snarest i henhold til trygg skolevei og trygg vei å ferdes på for alle, uttaler sekretær Trine Lossius og Tennvassåsen bygdelag i sin behandling av saken.