Vil åpne trafikkskolene:

- På høy tid at noe skjer

Føreropplæring er fortsatt stengt selv om andre bransjer gradvis åpner opp. - Nå er det på høy tid at samferdselsministeren får ut fingeren.

PÅ TIDE: - Nå er det på høy tid at samferdselsministeren får ut fingeren, sier kjøreskolelærer Tom Are Salberg.  Foto: Frank R. Roksøy

HÅPET: – Vi hadde vel håpet på at vi hadde en samferdselsminister som jobbet for oss og ikke mot oss. Dette er bare trist, sier Torgeir Abusdal i ATL.  Foto: ATL

nyheter>>

Det sier kjøreskolelærer i Harstad, Tom Are Salberg i Salberg kjøreskole AS. Han venter fremdeles på svar fra Helsemyndighetene om den bransjestandarden som er innsendt er bra nok for å starte opp igjen.

– Inntil da er våre dører er fremdeles låst, sier Salberg som nå kjenner på en voksende frustrasjon over det som skjer, eller ikke skjer.

- Vi kan undervise med inntil fire elever. Med de kostnadene jeg har, er det mer lønnsomt å sitte hjemme.


Reagerer på at trafikkskolene ikke kan åpne

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) reagerer på at landslinjene på videregående skole kan starte opp med trafikkopplæring i dag, mens trafikkskolene fortsatt er stengt ned.


I gjennomsnitt tar 8.000 personer førerprøven hver måned i dette landet, men all aktivitet er satt på hold på grunn av koronautbruddet.

– Da blir det en uheldig opphopning, og mange risikerer å måtte vente lenge på å ta førerprøven, med de praktiske ulempene det medfører, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til NTB.

Laget forslag til veileder

Norges Automobil Forbund (NAF) etterlyser en veileder for smittevern tilsvarende det andre bransjer har fått den siste tiden, slik at de igjen har kunnet åpne dørene. Bransjen har selv utarbeidet et forslag, men det er ikke blitt klarert av helsemyndighetene

– Det er i det blå når føreropplæringen kan gjenåpne, og hva helsemyndighetene mener skal til. Vi ser at andre bransjer der man leverer tjenester én til én, har fått grønt lys, og at man har fått på plass rutiner som skal redusere smittefaren, sier Ryste.

Hareide vet ikke

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at han ikke kan svare på om gjenåpning er langt unna. Det er dialog med helsemyndighetene, er alt han kan si.

– Vi ønsker jo å få størst mulig aktivitet, men det må være smittevernfaglig forsvarlig, sier Hareide til NTB.

Frykter kø

NAF stiller spørsmål ved den avventende holdningen, og de viser til at videregående skole har gjenopptatt føreropplæring på tungtransport.

– Vi mener det bør være fullt mulig å gjøre dette også for de ordinære kjøreskolene, sier Ryste.

Uklokt av Hareide

– Det er trist å lese at vi har en samferdselsminister som så til de grader neglisjerer en hel bransje. Dette kan vi ikke akseptere, sier administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Torgeir Abusdal, som nå ber andre samferdselspolitikere om å engasjere seg.

– Dette vitner om at vi har en samferdselsminister som dessverre ikke tar trafikkskolene på alvor eller som har satt seg inn i det samfunnsoppdraget som trafikkskolene utfører. Uttalelsene som Hareide har kommet med er svært skuffende og provoserende.

Kunnskapsministeren og næringsministeren har sørget for at mange av «sine» bransjer har fått starte opp igjen, mens Hareide har ikke gjort noen verdens ting for oss. Abusdal sier at utspillet fra Hareide vitner om at han helt åpenbart mangler innsikt i hva trafikkskolene bidrar med inn i samfunnet.

– Vi har allerede store trafikkskoler som har gått konkurs som en følge av korona-krisen. Flere vil komme. Men ringvirkningene vil bli enda større dersom vi snart ikke får grønt lys for å starte opp igjen. Vi er alt i en situasjon der vi mangler sjåfører til å utføre sentrale samfunnsoppgaver. Mange privatpersoner er også avhengige av førerkort for å få jobb, sier Abusdal.

Svært uheldig

ATL har, sammen med en rekke andre aktører i bransjen, allerede utarbeidet et forslag til en bransjestandard. Denne har man enda ikke fått svar på, og med Hareides uttalelser kan det virke som om det også vil ta tid før den er på plass.

– Dette er svært uheldig og jeg har problemer med å forstå hvorfor vi ikke kan starte opp med undervisning når det allerede er åpnet for en rekke andre en-til-en virksomheter og når videregående skoler allerede er i gang med trafikkopplæring. Dette er en trist dag for en hel bransje, og det vil få store konsekvenser i form av konkurser og ringvirkninger for samfunnet, sier Abusdal som beklager uttalelsene og den avventende holdningen fra ministeren.

– Vi hadde vel håpet på at vi hadde en samferdselsminister som jobbet for oss og ikke mot oss. Dette er bare trist, avslutter Abusdal.