Kommunen tilbyr seg å betale faktura før forfall

Kommunen tilbyr seg å betale faktura før forfall – og lar bedrifter korte ned på betalingsfristen.
nyheter>>

Som et tiltak for å bedre likviditeten hos lokalt næringsliv, tilbyr Harstad kommune å betale allerede mottatte faktura før forfall. I første omgang til og med april 2020. Det skriver Harstad kommune i en pressemelding.

Lokale næringsdrivende med redusert likviditet som ønsker allerede sendte faktura betalt omgående, bes sende e – post til fakturabetaling@harstad.kommune.no.

Overskrift på e-posten skal være «Hastebetaling». Videre må det i e-posten oppgis, ifølge kommunen:

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Egen bankkonto
  • Kontaktperson med e-post og telefon.

– Lokale næringsdrivende gis også anledning til å sette forfallsdato lik fakturadato for nye faktura som sendes Harstad kommune. I første omgang til og med april. Disse vil bli betalt så snart som mulig. Dette betinger at leverandør ordner slik at det ikke går ut purringer eller beregnes renter og gebyrer, heter det i pressemeldingen.