Prosjektlederen for Hålogalandsveien: – Proposisjonen om bompengerer viktigere enn NTP

Reidar Johansen, prosjektleder i Statens vegvesen for Hålogalandsveien, mener at behandlingen og utfallet av bompengeproposisjonen har mer å si for Hålogalandsveien enn hvorvidt den blir tatt med i Nasjonal transportplan (NTP) eller ikke.

Reidar Johansen, prosjektleder for Hålogalandsvegen E10 hos Statens vegvesen.  Foto: Arkivfoto/Tone A. Karlsen

nyheter>>

– Siden Hålogalandsveien ikke oppfyller noen av de tre kriteriene som er grunnlaget for Samferdselsdepartementets bestilling, kommer den inn under ordinær politisk prioritering. Derfor er bompengeproposisjonen viktigere for dette prosjektet enn NTP, sier han til VOL.

– Forespeilet behandling i løpet av 2020

Forrige uke ble transportetatenes prioriteringsforslag til NTP lagt frem. På denne listen sto ikke Hålogalandsveien, noe blant andre Tove Mette Bjørkmo, varaordfører i Sortland (Ap) omtalte som et skudd for baugen. Ifølge prosjektleder Johansen betyr imidlertid ikke dette at prosjektet er skrinlagt. Han forklarer at NTP-prosessen er annerledes nå enn tidligere.