Ønsker raskere reaksjon fra kommunen

nyheter>>

Det er lørdag kveld. Klokken er 2200.

Kl 2132 kom det melding om at veien over Aunfjellet var stengt, på grunn av fare for ras.

Det er flott at det stenges, for å ivareta trafikantenes sikkerhet, men er det mulig å ha litt mer fleksibilitet i varslingssystemet?

At stengingspunktet ble kl 2132, var neppe noe som kom brått på. Det var sikkert gjort en vurdering god tid i forveien, som resulterte i at kl 2132 ble veien stengt.

En tidligere brøytesjåfør som hadde ansvaret i mange år, var flink på dette med kommunikasjon.. Dersom det var fare for at veien måtte stenges, tok han telefoner til noen i bygda om at stenging var aktuelt. Jungeltelegrafen ble iverksatt, og alle satset på å være hjemme før veistenging.

Nå mener ikke jeg at dagens brøytesjåfører – som gjør en kjempejobb – skal gjøre denne varslingsoppgaven. Det må ligge som en naturlig oppgave i den kommunale beredskapsplanen


Nå er det søndag, kl er 1405,

Foreløpig er det ikke kommet noen varsling fra Harstad kommune om at veien er stengt, og hvordan vi skal forholde oss til eventuell transport.

Riktignok står det melding på veivesen.no, men den etaten har ikke noe beredskapsansvar overfor bygda.

I flere år har det vært snakk om at kommunen jobber med utarbeidelse av en beredskapsplan, men jeg synes det tar langt tid, og jeg lurer derfor på om dette arbeidet er sesongarbeid, som ennå ikke er avsluttet.


Forrige lørdag ble veien stengt.

Først på mandag kom det beskjed om at det ville bli båttransport.....fra tirsdag.

Båten kunne kun ta 6 passasjerer, men ikke barn.

Er barna unntatt beredskapsplanen?

Hvis det var skole? Hvordan skulle elevene fraktes?

Båten skulle gjøre to turer –om morgen og to om ettermiddag

Hva ved ambulansebehov, legebesøk?

Hvordan skal vi forholde oss da?

Det er sikkert flere enn meg som lurer på om denne planen er ferdig.

I såfall bør hver enkelt av oss få hvert sitt eksemplar, for der står vel hvordan vi skal forholde oss ved veistenging o.l.

Og til slutt en liten bønn til Veidekke:

Jeg synes brøytesjåførene gjør en kjempegodgod jobb på Aunfjellet.All ære til dem.

Men: På strekningen fra Elvedalen og ned til krysset er det en smal vei. Slik som snøforholdene har vært i vinter, har det vært problematisk å få kastet snøen over stadig høyere brøytekanter. Det har resultert i at snøen har falt ned igjen, bak brøytebilen, og over tid ført til stadig smalere kjørebane.

Da bør det bli hyppigere besøk av frontlastere og kantfresere som reduserer skavlene på sidene.

Det gir bredere vei, og tryggere ferdsel.

Ellers blir det som en humoristisk uttalelse sa: Veien er enkelte plasser så smal at et A4-ark på høykant ville få problemer med å passere møtende trafikk

Et bedre og raskere meldesystem mellom kommune og bygdefolk har absolutt noe for seg!

Meldingen fra veivesenet kom lørdag kveld, kl 2132.

Meldingen fra kommunen kom søndag kveld, kl 2015, og hadde følgende tekst:

Fylkesvei 7742 Aun er stengt - båttransport satt opp

Fv 7742 Aun er stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering 23. mars klokken 10:00. Det blir satt opp båttransport fra Aun kl 0730 og 0930. Retur blir satt opp hvis veien fortsatt er stengt kl 1000.

Når veivesenet velger å stenge veien må en kunne forvente at det IKKEskal gå cirka 23 timer før kommunen forteller om båtskyss.

Hvor kan vi hente info i tilfelle behov for ambulanse?