De lager frakker og munnbind på Langnes

Stene AS har laget prototyper av smittevernutstyr, og venter på klarsignal med å starte produksjonen.

SMITTEVERNUTSTYR: Stene AS har laget prototyper av smittevernsutstyr etter at både lokale og nasjonale myndigheter nylig oppfordret næringsaktører og andre til å hjelpe med å skaffe dette til veie. Her er Ole-Heine Stene (t.v.) og Eivind Stene.  Foto: Håkon Wikan

nyheter>>

– Vi har gjort det på bakgrunn av at det har vært oppfordret fra det offentlige at alle som har anledning må være behjelpelig med smittevernutstyr, sier Eivind Stene.

Det har ikke manglet på tilbydere av smittevernutstyr etter at både lokale og nasjonale myndigheter nylig oppfordret næringsaktører og andre til å hjelpe med å skaffe dette til veie.