Kommunen stenger flere barnehager. Se oversikten her

Hittil har Harstad kommune holdt barnehager åpen for ansatte med samfunnskritiske roller. Nå justerer de ned antall barnehager som har åpent.

Harstad kommune har bestemt at Gullhaugen barnehage stenges fra 19. mars. Arkivfoto.  Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter>>

– Med bakgrunn i den situasjonen vi står i - og den beredskapen som vi må besørge å ha fremover, må vi til enhver tid vurdere hvor mange barnehager som trenger å holde åpent, sier Øivind Arvola, kommunikasjonssjef i Harstad kommune, i en pressemelding.

Harstad kommune har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, samt barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Harstad har i dag cirka 50 barn i barnehagene, både kommunale og private.

Vurderinger i forhold til hvilke barnehager som skal holde åpent er gjort med bakgrunn i følgende kriterier og i dialog med den enkelte enhetsleder: Fysiske fasiliteter, eventuelt barn med særlige behov og antall barn.

– Vi vil ha tett dialog med foresatte som må flytte barn fra en barnehage til en annen – med dog innen for egen enhet. Kjente ansatte skal følge med barn fra en barnehage til en annen. Det vil være stedlig ledelse på plass som vil fortsatt sikre god og sikker drift innenfor de retningslinjer kommunen har, sier Arvola.

Kommunen har besluttet å stenge ned driften i følgende barnehager fra 19.03.2020:

Nordhusan med barnehagene

 • Bergseng
 • Ervik
 • Hagebyen

Heggen med barnehagene

 • Sletta
 • Gullhaugen

Sørhusan med barnehagene

 • Breivik
 • Medkila
 • Sørvik
 • Gausvik


De barnehagene som foreløpig holder åpent fra og med 19.03.2020 er:

Nordhusan med barnehagene

 • Barnely
 • Froskedammen

Heggen med barnehagene

 • Blåbærdalen
 • Utsikten

Sørhusan med barnehagene

 • Fauskevåg
 • Høgholtet

Byggeklossen

Grytøy oppvekstsenter med barnehagen

 • Finnvika