Harstad folkehøgskole er stengt fram til 14. april

Skolen vil være stengt frem til 26. mars, men har av hensyn til de usikre omstendigheter bestemt at skolen i praksis starter opp tidligst 14. april etter påskeferien.

Harstad folkehøgskole. Arkivfoto.  Foto: Privat

nyheter>>

Det fremkommer i pressemelding fra Harstad folkehøgskole onsdag.

– Harstad folkehøgskole har siden torsdag 12. mars, etter regjeringens bestemmelse, vært i en prosess for å stenge skolen og sende hjem alle elever. Dette har vært en stor utfordring for både elevene og for oss som skole, sier fungerende rektor Harald Markussen, fungerende rektor og styreleder Hugo Magne Kjelseth.

– Har vist stor forståelse

De sier at det viktigste for skolen har vært å ivareta deres elever og ansatte på en best mulig måte.

– Våre elever har vist stor forståelse for krisen vi står i og har opptrådt lojalt til de ulike henstillinger og bestemmelse som har kommet fra myndighetene. Vi har som skole forsøkt å hjelpe elevene våre så mye som mulig med det praktiske rundt hjemreisene, sier Markussen og Kjelseth.

De utdyper:

– Vi vil som skole på en best mulig måte forsøke å svare så godt som mulig på de henvendelser som kommer, men vi ber om forståelse for at vi trenger litt tid på å kunne vurdere de ulike problemstillingene som nå kommer i tur og orden og som krever en

avklaring. Vi vil forholde oss til de instrukser vi får fra sentrale myndigheter og innhente informasjon fra andre parter som Folkehøgskolerådet, for å kunne kvalitetssikre våre svar.


Jorunn Heidi kom fra Ghana. På hjemreisen opplevde hun svikt i karantenerutiner både på hotell og fly

– Jeg tror ikke samfunnet var klart for det som skjedde, sier sykepleieren fra Tjeldsund.


Nettbasert undervisning

De vi vil ha fortløpende kontakt med sine elever og gi den informasjonen de har tilgjengelig.

– Vi er også i gang med å legge til rette for og gjennomføre nettbasert undervisning og finne gode løsninger for interaktiv kommunikasjon mellom elever og ansatte. Dette slik at våre elever fortsatt skal få et skoletilbud i den spesielle tiden vi lever i nå, står det i pressemeldingen.

Det innebærer også at alle lærerne ved Harstad folkehøgskole fortsatt er i arbeid og dermed ikke vil bli permittert.

– Det samme gjelder de ansatte ved Trondarnes musikkbarnehage. Når det gjelder vårt kjøkkenpersonale så kommer vi til å innkalle dem til møte i morgen torsdag for å drøfte og diskutere en mulig permitteringssituasjon.


– Vi er i en forferdelig situasjon. Hverdagen på jobb er helt snudd om

Det sier butikksjef Arne Guttormsen og dekoratør Kari Nilsen på KappAhl i Bysenteret. Fra å ha butikken full av kunder, er det nå langt mellom innslagene på kassa.