Gyrd starter storoffensiv i skogen: Milliardverdier på rot i Sør-Troms

Etter andre verdenskrig startet omfattende skogplanting i Norge. På 1950- og 60-tallet dro bondefamiliene på skogtur med skogplanter i tusentall. Med nistekurv og bålkaffe dro de sammen med by- og bygdeungdom. De plantet nordnorske dalbunner og dalsider grønne med gran.

I skogene i Sør-Troms står milliardverdier. Gyrd Harstad er skogrådgiver.  Foto: Terje Olsen

nyheter>>

Nå er ungene godt voksne og kan vandre gjennom «de dype skoger» de selv plantet. Småplantene har vokst og utgjør milliardverdier.

I kommunene Harstad, Kvæfjord, Evenes og Skånland/Tjeldsund står det verdier for mellom 1,5 og to milliarder kroner.