Lang venteliste for å få fastlege: – Det er selvfølgelig helt uholdbart, sier ny kommuneoverlege

I Tjeldsund og Evenes står 148 personer på venteliste for å få fastlege, ifølge opplysninger fra Helsenorge.no.

SLTSOMT: Mange pasienter ved ETS Medisinske senter synes det er slitsomt og frustrerende å måtte forholde seg til mange forskjellige leger.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter>>

Harstad Tidende meldte i august 2018 om god legedekning ved ETS Medisinske senter, blant annet på grunn av en vellykket ordning med flere leger i såkalt Nordsjø-turnus.

Den positive utviklinga har imidlertid ikke fortsatt. Ventelistene for å få fastlege blir stadig lengre, og mange innbyggere i de to kommunene gir uttrykk for misnøye.