Avgjort i dag:

Derfor vil forsvarssjefen fase inn flyene på Evenes

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vedtatt at de nye overvåkingsflyene får Evenes som midlertidig base inntil basen på Evenes er ferdig.

EVENES Her tar et amerikansk P8-fly av fra Andøya. Forsvarssjefen anbefaler nå at Evenes også blir midlertidig base for de norske flyene når de ankommer Norge i tidlig i 2022.  Foto: Stian Roen / Forsvaret

nyheter>>

Byggingen av hangaren og andre fasiliteter på Evenes til de nye P8-overvåkingsflyene er forsinket. De første flyene kommer til Norge i 2022, og man trenger derfor en midlertidig base for de nye flyene.

Forsvarsjefen har nå avgjort at innfasingen skal skje på Evenes. Han skriver også at at Andøya og Evenes er best egnet. I tillegg har man vurdert Gardermoen.

Koster mindre på Evenes

Forsvarssjefen skriver at en innfasing på Andøya vil koste 139 millioner kroner, fordelt på 77 millioner kroner i investeringer og 41 millioner kroner i drift.

Evenes er beregnet å koste 113 millioner kroner, fordelt på 104 millioner kroner i investeringer og 6 millioner kroner i drift.

– Reell testing

– Forsvaret mener det er hensiktsmessig om flyene fases direkte inn på hjemmebasen Evenes i henhold til Stortingets beslutning. Det gir bedre mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene samt utvikling av operative konsepter, skriver forsvarssjefen. Videre peker han på at rekruttering og kompetansebygging vil være enklere på Evenes enn på Andøya.

– Evenes gir bedre mulighet for mer stabile familieforhold med mindre pendling i overgangsperioden, skriver forsvarssjefen.

Forsvarsjefens skriver videre at man vil komme tilbake med prioritering og behovsbeskrivelse for midlertidig infrastruktur