Sliter med lønnsforskjeller i ny kommune

At Skånland-ansatte får en lønnskompensasjon på 17.500 kroner når de går inn i Tjeldsund kommune fra nyttår, skapte debatt i kommunestyret.

Rådmann Torbjørn Simonsen jobber for å harmonisere arbeidstid i ny kommune, men må forholde seg med lønnsforskjeller mellom de ansatte i Skånland og Tjeldsund.  

nyheter>>

Kommunestyret for Tjeldsund 2020 måtte tirsdag ta stilling til om de skulle godkjenne prosjektrådmannens forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene, for å få harmonisert arbeidstida til de ansatte fra Skånland og Tjeldsund, når de sammen blir en kommune ved årsskiftet.

Rådmannen Torbjørn Simonsen orienterte om at man opererer med to forskjellige arbeidstider for administrasjonsansatte i Skånland og Tjeldsund, der administrasjonen i Skånland har hatt ei arbeidstid på 36,25 timer i uka, mens Tjeldsund-ansatte har den mer vanlige 37,5 timer.