Innen nyttår skal Evenes kommune ha på plass brannvesen i egen regi

I kommunestyremøtet onsdag ble det diskusjon om det er riktig å la det gå politikk i et så viktig spørsmål.

Runa Hamnes (t.v.) og Petter Paulsen gjør innsats for brannvesenet i Evenes, og blir nå organisert i egen regi i Evenes, under leder for plan- og utviklingsavdelingen Stein-Even Fjellaksel (t.h.) som forøvrig også blir konstituert som rådmann.   Foto: Tone A. Karlsen

nyheter>>

Debatten startet med spørsmål om de fem representantene i kommunestyret som enten jobber som brannkonstabler eller brannsjef i kommunen er inhabile eller ikke. Jan Inge Yttervik, Petter Paulsen og Joar Bergvik som er brannkonstabler men ble erklært habile til å behandle saken. Mads Tollefsen (Ap), som er brannsjef og hadde vært med å forberede saken, ble erklært inhabil. Diskusjonen gikk også om Rune Hamnes, uavhengig representant, var inhabil eller ikke.


Uavklart om brannordning kun få uker før dagens avtale går ut:

Brannordning i det blå

Ny ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, vil etablere kommunalt brannvesen i egen regi, men rådmannen holder fast på at en avtale med Narvik er best.

 

- Hamnes har bare en toprosent-stilling, og har vært habil tidligere når man har diskutert bygging av brannstasjon og kjøp av ny brannordning, som har større innflytelse på hans hverdag enn hvordan brannvesenet skal organiseres, sa Svein Nilsen (Sp), som mente at han måtte erklæres habil til å behandle saken.