MDG-Kriss: - Parlamentarisme virker som et svært kostbart avviklingsstyre

Kriss Rokkan Iversen i Miljøpartiet De grønne fra Harstad, sa klart ifra at hun ikke støtter Ap, Sp og SV i deres forslag om parlamentarisme i som styringsform i det nye fylket.

Kriss Rokkan Iversen fra Miljøpartiet De Grønne, er en av de ferske representantene fra Harstad, i fylkestinget som konstituerer seg i Harstad mandag.  Foto: Frank Roksøy

nyheter>>

Debatten går i fylkestinget i Nordic hall mandag formiddag, på hvilken styringsform det nye fylket skal ha.

Ap, Sp og SV  i posisjon ønsker parlemantarisme som styringsform.