Her stemmer de for ny styringsform i nyfylket

Det ble flertall for parlamentarisme i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark.

Her stemmer flertallet i fylkestinget for parlamentarisme som styringsform.  Foto: Frank Roksøy

nyheter>>

41 stemte for parlamentarisme, og 16 delegater stemte imot da saken ble behandlet under konstitueringsmøtet til det nye fylkestinget i Harstad mandag.

For å kunne innføre parlamentarisme var fylkestinget avhengig av to tredjedels flertall, eller 38 stemmer. De fikk godt over to tredjedeler. Ap, Sp og SV fikk med seg Høyre for å få flertall for parlamentarisme som styringsform.