Skånland skole utvides: Slik kan nybygget bli

Skolens levetid, og frykt for å utelukke lokale entreprenører engasjerte politikerne i Skånland mer enn prisen, når de vedtok nybygg på Skånland skole onsdag.

Nybygget på Skånland skole med mulighet for senere utvidelse nedover, tegnet av Norconsult. 

nyheter>>

Arealbehovet ved Skånland skole har økt gjennom sommeren, da man venter økt tilflytting av elever i årene fremover. Utbygging må også til for å få til ei bedre tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådmann Torbjørn Simonsen presenterte ei skisse av nybygg for kommunestyret i Skånland onsdag. Bygget de ønsker seg er på rundt 1400 kvadratmeter over to etasjer, på nordsiden av dagens bygg, med mulighet for utvidelse ned mot hovedvei. Det er tidligere satt av 31 millioner kroner til utbygging av skolen, men ramma må utvides med 13 millioner, når prefabrikert bygg nå skal ut på anbud.