Nytt politihelikopter i Troms kan koste 36 millioner kroner i året

Helikopterberedskap, primært til Troms, kan koste opp til 250 millioner kroner over en syvårsperiode.

BEREDSKAP: Politidirektoratet jobber med å få på plass beredskapshelikopter i Troms. Etter planen skal dette helikoptret være på plass 1. januar 2020 og erstatte dagens Bell 412-helikopter. I dag har Luftforsvaret to Bell 412 på en times beredskap.   Foto: Tor Farstad

nyheter>>

Dette kommer fram i konkurransegrunnlaget til anbudskonkurransen for helikopterberedskap i Nord-Norge, som nå er lyst ut, skriver Politiforum.

Forumet siterer fra konkurranseunderlaget: «På grunnlag av tidligere års anskaffelser og undersøkelser i markedet kan det, uten forbindtlighet for oppdragsgiver, estimeres et omfang/verdi på cirka 150 til 250 millioner kroner eks. mva. i løpet av avtaleperioden inklusive opsjoner». Noe som innebærer en årlig kostnad på helikopterberedskapen for hele politidistriktet på et sted mellom 21 og 26 millioner kroner.