Mange vil fjerne begrepene styrbord og babord

Begrepene styrbord og babord på sjøen er forvirrende for mange, viser en undersøkelse. Flere ønsker å bruke høyre og venstre, men det kan skape mer forvirring.

NAVNESKIFTE: Mange vil fjerne begrepene styrbord og babord og erstatte dem med høyre og venstre. Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

nyheter>>

Undersøkelsen, som forsikringsselskapet If står bak, viser at mer enn en av ti nordmenn over 18 år, som har vært til sjøs de siste fem årene, har opplevd ulykker eller nestenulykker på grunn av usikkerhet om hva som er styrbord og babord på en båt.

Halvparten av dem som har en mening om begrepene, mener det ville ha vært både tryggere og enklere å ferdes til sjøs dersom vi i stedet brukte høyre og venstre. Bare drøyt hver tredje av de spurte svarte at de i stor grad eller svært stor grad kjenner til vikepliktsreglene til sjøs.