8 av 10 råkjører i 80 sone: – Mange som lar seg friste til å trå ekstra på gassen

Norske bilister kjører for fort – og mange gjør det konsekvent. Det viser en landsomfattende Trygg Trafikk-undersøkelse blant norske bilister.

Illustrasjonsbilde. 

nyheter>>

Undersøkelsen avslører nordmenns holdninger, vaner og uvaner knyttet til fart. – Det er bekymringsfullt mange som kjører for fort for ofte, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Undersøkelsen som er gjennomført av Kantar TNS, kartlegger blant annet hvor og hvor ofte vi kjører for fort og hva vi mener om fartsgrensene.