Til kommuneoverlegen i Harstad: Bekreftelse på åpning av vodkaflasker

Det vises til henvendelse fra kommuneoverlegen i Harstad (deres ref: 2019/4108/U63).

KUNST: - Kunstner Amund Sjølie Sveen sin opptreden ved å henge ut familien Strand og alkohol servering uten skjenkebevilling viser at kunstneren ikke har respekt for norsk lov, skriver Svein Andreassen. Foto: Steve Nilsen  Foto: Steve Nilsen

nyheter>>

Det bekreftes herved at det som del av NORDTING og åpningsseremoni for Festspillene i Nord-Norge ble åpnet fire flasker Russkij Standard original vodka ute på busstorget i Harstad 22.06.2019. Dette skjedde etter avstemning og overveldende flertall blant 1200 publikummere.


De 4 flaskene med 40% alkoholinnhold, innkjøpt på Vinmonopolet i Harstad dagen i forveien, ble åpnet inne på scenegulvet der kun utøvere og teknisk personell hadde tilgang. Innholdet i flaskene ble fordelt i anslagsvis 150-200 shotglass i plast, noe som tilsvarer ca 1,5 cl drikke pr. glass. Glassene ble så plassert på scenekanten, hvor de ble hentet av medlemmer av publikum. Det ble ikke utvekslet penger eller annet vederlag.


Politiet om åpningsseremonien til Festspillene: – Vodka-stunt kan bli anmeldt

Politistasjonssjef Frank M. Sletten liker svært dårlig at det ble skjenket vodka på offentlig sted da det ikke forelå skjenkebevilling.

 

Det er viktig å påpeke følgende:

1) - Det er ikke tilfeldig at det her er snakk om russisk vodka. Hendelsen var et bevisst ledd i brobygging og avspenning mellom Nord-Norge og våre brødre og søstre i øst - helt i tråd med budskapet i forsvarsminister Frank Bakke-Jensens åpningstale under samme arrangement. Men der Bakke-Jensen bare snakker, sørger NORDTING for handling i praksis.

2) - Åpning av vodkaflasker og fylling av glass skjedde innenfor rammen av et sceniske kunstverk og en åpningsseremoni. Sermoniell servering av alkohol er - enten vi liker det eller ikke - en norsk kjerneverdi: Det skåles alltid i alkohol når kunstutstillinger åpnes, når russen arrangerer dåp i parken, når kommunen inviterer på mottakelse, når tunneler graves ferdig gjennom Harstad, eller når ordføreren i Honningsvåg feirer at oljen fra Johan Castberg-feltet skal ilandføres i kommunen og nye arbeidsplasser skapes (selv om det senere viste seg at det ikke ble noen ilandføring eller arbeidsplasser). Alt dette dokumenteres av pressen, men ingenting ser ut til å skape offentlig forargelse.


– Riktig å servere vodka

Amund Sjølie Sveen mener vodkaserveringen under Festspillene i Nord-Norges åpningsseremoni var både riktig og lovlig.

 

3) - Hele poenget med Festspillenes åpningsseremoni er nettopp at dette ikke er et lukket selskap med kun inviterte og betalende: Åpningen er Festspillenes gave til Harstad. Dette er eksemplarisk bruk av offentlig kulturmidler; gratis, tilgjengelig, lettfattelig og relativt underholdende. Skal ikke også dette publikummet - et tverrsnitt av Harstads befolkning - få ta del i hele hendelsen og oppleve alle virkemidlene?

For fem år siden åpnet NORDTING hele 18 flasker vodka inne i storsalen på Harstad kulturhus, og serverte til politikere, sponsorer, kulturelite, inviterte gjester og Svein Ludvigsen. Den gangen kom det ikke brev fra kommuneoverlegen med spørsmål om skjenkebevilgning.


– Jeg løy ikke til festspilldirektør Maria Utsi

Amund Sjølie Sveen mener at han aldri har løyet til festspilldirektør Maria Utsi om vodkaserveringen.

 

4) - På åpningsdagen, spesielt i timene mellom kl 13.00 og 15.00 da seremonien fant sted, var det unormalt mye nedbør i Harstad. Byen og kommunen bør være takknemlig overfor folkemengden som trosset været og holdt ut. Disse menneskene er kjernetroppen i det publikummet som sørger for at Festspillene i Nord-Norge er en levedyktig festival; det er de som kjøper billetter, som år etter år åpner seg for ny kunst, som fyller byens hotellrom og kaféer, som holder liv i underleverandører og som gir skatteinntekter. I denne sammenhengen framstår det å tilby disse menneskene et glass vodka å styrke seg på i øsregnet som det minste man kunne bidra med. Å ikke tilby dem vodka ville være respektløst.


Blir anmeldt for vodkastunt

Øystein Martinussen fra Evenes har bedt Harstad kommune om å anmelde skjenkingen av vodka under åpningen av Festspillene for to uke siden. Hvis ikke gjør han dette selv.

 

5) - Festspillene i Nord-Norge mottar hvert år ca. 13 millioner kroner i statsstøtte. Disse pengene får festspillene for å presentere ny kunst som utfordrer og utforsker, som dytter på grenser, som skaper refleksjon og samtale. For å spissformulere bare en liten smule: Dette er millioner som nettopp skal gå til å servere vodka på byens torg. Hadde festspillene holdt seg for god til å programmere hasardiøs kunst, og heller servert koselige strykekvartetter og militærkorps ni dager til ende, ville denne statsstøtten raskt blitt redusert. Vodkaservering kan vise seg å være en gullkantet investering i fortsatt offentlige tildelinger.

6) - Hendelsen på torget medførte ikke skjenking av personer under lovlig alder; det ville naturligvis ikke de mange ansvarlige Harstad-borgere som var tilstede, ha tillatt. Hendelsen medførte ikke skjenking av overstadig berusede personer, til det var åpningen altfor tidlig på dagen. Hendelsen medførte ikke fare for omgivelser, liv og helse eller redusert respekt for loven. Det eneste som tilsynelatende tok skade, var enkelte Harstadværingers selvfølelse som voktere av offentlig moral.

7) - Vi sitter ikke på opplysninger om hvorvidt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, statssekretær Johannes Utvåg, ordfører Marianne Bremnes eller festspilldirektør Maria Utsi inntok vodka i det offentlig rom. Vi har heller ikke oversikt over hvilke 150-200 harstadværinger som tømte shotglassene.


Festspillene ba Nordting om å avlyse busstur til de rike

Nordting skulle torsdag kveld holde bussomvisning til strøkene der noen av de rikeste i byen bor. Det skjedde ikke.

 

8) - Vi ønsker å beklage overfor kommuneoverlegen at behandling av denne saken legger beslag på knappe ressurser. Dette er naturligvis ressurser som kunne vært brukt på saker som faktisk er viktige for folkehelsen i Harstad. Vi anbefaler kommuneoverlegen å heller konsentrere sitt arbeid om de grupper i byen som i dag viser hatsk og aggressiv adferd, miljøer preget av lav toleranse, selvhøytidelighet, liten respekt for det de selv ikke kan begripe som meningsfullt, og mangelfull innsikt i egen posisjon:

Investor Kjetil Strand, som topper kommunens formue-liste (bare forbigått av sin far), uttalte til Dagens Næringsliv (26.06.2019) at han føler seg «stigmatisert» etter at NORDTING omtalte han som rik. Karl Erik Aagaard-Nilsen, stor eiendomsbesitter i Harstad sentrum, sier samme sted at han blir «hengt ut» som rik, og at dette er «pisspreik». Det framgår ikke om han mener det er «pisspreik» at han er rik, eller om det er «pisspreik» å snakke offentlig om at han er rik.


Harstads rikeste kritiserer Festspillåpningen:

Kjetil Strand: - Usmakelig og stigmatiserende

Under åpningen av Festspillene ble flere av byens rike og mektige vist fram med bilde og inntekt. Nå slår de tilbake.

 

Da Harstad Tidene publiserte et intervju med avtroppende festspilldirektør Maria Utsi (01.07.2019), gikk kommentarfeltene på Facebook varme av forargelse: Harstadværing Kjellgunn Svendsen skriver: «Du har vært for lenge i Harstad. Kun skapt bråk.» Rolf Mentzen skriver: «Noen kan gjøre hva de vil, snakk om kameraderi. Nesten som mann blir kvalm». Alf Cato Munkvold mener det er en «Gledens dag for mange» at Utsi slutter, mens Ove M Frantzen, som faktisk også er brannsjef i Harstad kommune, synes at årets valg av festivaltema, ´Aksjonisme´, er intet mindre enn «motbydelig». Og sånn fortsetter det.

Det er ikke godt for et lokalsamfunn at borgere ytrer seg såpass aggressivt uten å vise særlig evne til dialog eller refleksjon. Det er heller ikke godt for et lokalsamfunn at de rikeste utviser så påfallende mangelfull selvinnsikt. Dette er et folkehelseproblem som kommuneoverlegen i Harstad bør ta på største alvor.

Kunstneren svarer i denne kronikken på følgende brev fra Harstad kommune.