Betinget fengsel og bot etter å ha bli tatt med hasj

En mann i 40-årene ble i fjor anmeldt for å ha blitt tatt med hasj og marihuana. Nå er mannen i Trondenes tingrett dømt til betinget fengsel, samt å betale en bot på 10.000 kroner.

BETINGET FENGSEL: Mannen i 40-årene slapp akkurat unna et opphold i fengsel. Mengden narkotika mannen ble tatt med var i utgangspunktet i sjiktet mellom betinget og ubetinget fengsel, og retten la dermed avgjørende vekt på mannens uforbeholdne tilståelse ved avgjørelsen om at mannen skulle dømmes til betinget fengsel. Illustrasjonsfoto. 

nyheter>>

Mannen i 40-årene er ugift, og har  ingen forsørgelsesbyrde. Mannen var uten fast arbeid, men mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Ble ransaket

Politimesteren i Troms tok ut siktelse 7. mars i 2018 for «ulovlig å ha tilvirket, innført, utført, ervervet, oppbevart, sendt eller overdratt narkotika». Etter å ha ransaket mannen i juni 2017 hadde politiet funnet ca. 14 gram hasj. I tillegg ble mannen tatt for å motta 10,17 gram marihuana på en annen adresse 26. juli samme år.