Meninger:

XL-naboene fillerister rådmannen: Harstad - på egen risiko - hele livet!

Hvis administrasjonen får sin vilje i denne saken, tillater vi oss å lansere forslag til et nytt slagord for kommunen: Harstad – på egen risiko – hele livet!

TOmta: Naboene mener XL-tomta på Åsby har tatt en helt annen dimensjon enn forespeilet.  Foto: Knut Godø, Harstad Tidende

nyheter>>

I HT lørdag 22. juni, artikkelen om innbyggerforslaget vedrørende Gangsås Næringsparks tomt, gjengis rådmannen som følger:

- Vi er kjent med at reguleringsplanen har skapt stort engasjement, men området har vært avsatt til næringsformål i en rekke år og vært ute til høring to ganger gjennom behandling av kommunens arealplan.