Niilas Helanders performance

Bilder og video fra Niilas Hellanders performance i Galleri Nord-Norge.
nyheter>>

Niilas Helander beskriver urfolksfilosofi som en spiralformet måte å tenke fortid, nåtid og framtidighet. I denne performancen tar han utgangspunkt i bevegelseimprovisasjon og kobler sammen tankar rundt urfolksfilosofi, marxisme og queer framtidighet.