Meninger:

Prosjektet «Kunststien» har sporet av - hvordan skal vi få det tilbake på skinnene igjen?

En selvopppnevnt  arbeidsgruppe bestående av representanter fra det lokale næringsliv og massive eksterne økonomiske interesser er i gang med å gjennomføre et omfattende utsmykkingsprosjekt for Harstad sentrum.

KONTROVERSIELT? Forfatterne av dette leserinnlegget retter et kritisk blikk mot Kunststi-prosjektet i Harstad.   Foto: Gulo Design Esten Jensvold

nyheter>>

Gruppens tilknytning til Harstad kommune er at den inkluderer Harstad Bys ordfører Marianne Bremnes

Prosjektet er omfattende, det dreier seg om 14 «uterom» + 17 utsiktspunkter. Man ønsker å nyttiggjøre seg eksisterende kunstverk og minnemerker (blant annet i privat eie eller gaver til Kommunen, eventuelt offentlige eller privat finansierte innkjøp.) Flere større arbeider skal tilføres prosjektet. Kunststien skal gå fra Seljestad til Harstadhamn. Lokaliseringen berører både offentlig- og privateide arealer