Gir 13 millioner til ny fagskole for brann

I revidert nasjonalbudsjett settes det av 13 millioner til fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell i Tjeldsund.

fornøyde: Kjell-Børge Freiberg, Margunn Ebbesen, Per-Willy Amundsen og Ingelin Noresjø er glade for å sikre etablering av fagskole for brann og redning i Tjeldsund.  Foto: Olje- og energidepartmentet

nyheter>>

Regjeringen foreslår å rebevilge 13,3 millioner kroner til gjennomføring av forprosjekt i forbindelse med etablering av ny fagskole for brann- og redningspersonell.

- Dette er en viktig satsing, ikke bare for Nordland, men for hele landet. Med denne ekstra bevilgningen vil en sørge for en raskere etablering av dette forprosjektet, og dette viser hvor fremoverlent denne regjeringen er med hensyn til denne viktige kompetansen, sier olje- og energiminister, Kjell-Børge Freiberg.