Forsinket fly stopper Bakke-Jensen-besøk i Tjeldsund

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skulle besøke Tjeldsund i dag, men kommer ikke.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte Evenes flystasjon i høst. Onsdag skulle Tjeldsund og tjeldsundordfører Liv Kristin Johnsen (til venstre for ministeren) få besøk. Slik ble det ikke.   Foto: Tone Anita Karlsen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen poserte foran de nye jagerflyene sammen med soldater fra sjøforsvaret ved Ramsund orlogstasjon, sist han besøkte regionen.   Foto: Tone Anita Karlsen

nyheter>>

Forsvarsministeren ville besøke Norges Brannskole onsdag. Besøket er avlyst. Flyet som statsråden skulle med, var nesten to timer forsinket, så reisefølget rekker ikke frem, melder Forsvarsdepartementet.

Norges brannskole

Onsdag 13. mars skulle forsvarsministeren besøke Norges brannskole, hvor han ville fått en orientering om brannskolen og se demo av flybrannslukking på øvingsfeltet.

Litt senere på dagen skulle ministeren treffe personell som holder på med opplastning av materiell til Øvelse Northern Wind, i Narvik.


Han pønsker på ny plan

Arbeidet har startet med å følge opp dagens langtidsplan for Forsvaret.

 

Marinejegerkommandoen

Torsdag 14. mars besøker forsvarsministeren Ramsund orlogsstasjon og Marinejegerkommandoen.


Trakk fram F-35 i årlig forsvarstale

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom inn på de nye kampflyene i sin årlige nyttårstale.