Godkjenner ny landgang til hurtigbåtene

Kommunens byggesakssjef godkjenner at det bygges nytt landgangsbygg fra havneterminalen til hurtigbåtene.

  Foto: Trond Sandnes

nyheter>>

Dagens løsning, som har møtt med sterk kritikk, skal erstattes med et landgangsbygg på kaia som går direkte til plan to og venteareal i terminalen via ei bru.

Nybygget vil få to rulletrapper, en vanlig trapp og egen heis. Fra landgangsbygget ut til flytebrygga bygges en ny og bredere landgang med eget tak og vindskjerming.

Dagens ordning, der publikum til tider må vente i vær og vind på å slippe inn i Hurtigbåten, har fått kritikk. Blant annet fra Tromsøs havnedirektør.

Havnesjefen mente spesifikt at den opprinnelige planløsningen på havneterminalen bærer preg av for lite venterom, for smal landgang til hurtigbåtene og dårlig skilting, som noe av problematikken etter at havneterminalen er åpnet.

Han så tidligere for seg denne løsningen:

– Vi støyper igjen den gamle trappen, og lager et stort og godt venterom i andre etasje. Så sluses passasjerene inn i en gangvei av glass. Fylkestrafikk og fylkets samferdselsavdeling har også innsett at det vil bli nødvendig med rulletrapp i den nye løsningen. I tillegg bygger vi en heis, fortalte Jørn Even Hanssen sent i fjor.