Bjørnfjell er en stor «tidstyv»

På grunn av dårlig vær og føreforhold taper samfunnet over 20 millioner kroner årlig i tapt tid ved Bjørnfjell fjellovergang. Nå skal vegvesenet se på utfordringene.

Bjørnfjell tollstasjon på vei til Norge.  Foto: Illustrasjonsfoto: Odd Leif Andreassen

nyheter>>

En ny rapport fra Nordlandsforskning viser i følge Nrk Nordland at stengte fjelloverganger i nord koster samfunnet 90 millioner kroner – men da er ikke tap grunnet forsinket gods og fisk regnet med. Av dette beløpet utgjør tap ved Bjørnfjell overgang nesten 21 millioner årlig. Spesielt på denne tiden av året fraktes det enorme mengder gods i form av fersk fisk til Sverige, som igjen skal videre sørover med tog til fiskehungrige kunder på kontinentet.

Rapporten er bestilt av Statens vegvesen. Strategisjef i region nord, Unni Gifstad, sier til Nrk de vil bruke den i sitt videre arbeid.

– Vi vil vite hvilke konsekvenser slik stenging har for samfunnet. Det blir ikke akkurat mindre vær og vinter i Nord-Norge, påpeker hun.

Langt høyere reellt beløp

Rapporten viser kun til kosntader for tapt tid, mens de reelle tapene er langt høyere.

I tillegg kommer nemlig kostnader knyttet til tap i verdi på forsinket gods, som fisk som blir ødelagt eller forringet og bøter for sen levering.

Gifstad sier at de fremover vil se på hvordan de kan gjøre flere, mindre tiltak som kan hjelpe, som brøyting, belysning og heving av veglinjer.

– Nå skal vi jobbe videre med de viktigste fjellstrekningene i Nord-Norge, som også denne rapporten peker på. Det vil vi prioritere i arbeidet med ny Nasjonal Transportplan, forteller hun.