Ny kommunepsykolog i Kvæfjord

Nytilsatt kommunepsykolog er Kristin Ragnarsdottir.

Kristin Ragnarsdottir er nytilsatt kommunepsykolog i Kvæfjord.  Foto: Kvæfjord kommune

nyheter>>

Hun er utdannet psykolog fra NTNU (2011-2017), og har jobbet ett år på Lofoten og Vesterålen familievernkontor. Kristin har også erfaring fra psykiatri ved Blakstad sykehus og har vært frivillig i Redd Barna over flere år. Hun har fordypning i traumebehandling ved Narrativ Eksponeringsterapi og emosjonsfokusert parterapi, skriver Kvæfjord kommune.

Videre står det at stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet, men er tenkt å gi kommunen et bredt psykologisk tilbud. Jobben består av forebygging og helsefremmende arbeid, veiledning av annet helsepersonell og lavterskel behandling for lette og moderate psykiske vansker.