Halvar Rønneberg fortviler over buss-kutt melliom Vesterålen og Harstad:

– Politikerne i Harstad og Vesterålen bør reagere på foreslåtte busskutt

Halvar Rønneberg er frustrert over manglende innsikt fra fylkesråden for samferdsel om hvordan nedleggelser av kollektivtilbud kan påvirke ditriktene. Han håper nå politikerne i Harstad og Vesterålen protesterer på det som er iferd med å skje.

TILBAKE: Halvar Rønneberg fortviler over nedleggelse av busstilbud. Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen  Foto: Tony Gulla Sivertsen

nyheter>>

Halvar Rønneberg fra Andenes skrev nylig et brev til Nordland fylkeskommune. Bakgrunnen er at det nå ligger an til det han mener er en svekkelse av busstilbudet mellom Vesterålen og Harstad/Kvæfjord.


Bekrefter at de vurderer bussomlegging når Hålogalandsbrua åpner

– Veldig få reisende er årsaken til at nedlegging av bussrute vurderes

Ivar B. Prestbakmo(Sp), Fylkesråd for samferdsel og miljø, sier til VOL at det vurderes å kjøre bussene til Sortland via Tjeldsund. 

 

– Jeg kan skjønne at det er vanskelig for fylkesråden for samferdsel å sette seg inn i en konkret sak, men om han ser på hva som nå foreslås, ser han at de som bor i Kvæfjord og de som bor i Harstad og Vesterålen, mister et tilbud, sier Rønneberg og fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo(Sp), sitt svar på VOL i går.

Dårligere

Bakgrunnen for Rønnebergs engasjement er hans datter som går på videregående skole. Hun skal etter planen gå sitt siste år på videregående skole i Kvæfjord, men det gjøres nå vanskelig. For å illustrere problemet, ser vi først på hvordan situasjonen er i dag.

Ifølge Rønneberg tar hun i dag bussen klokken 13:30 på søndager fra Andenes. Bussen går via fergesambandet Refsnes-Flesnes til Kvæfjord. Hun er som regel fremme litt over fem. Returen går på samme viset.

I den nye ordninga som foreslås etter at Hålogalandsbrua blir åpnet, blir det slik at datteren først må skifte buss på Sortland, bussen går så via Lødingen og så videre mot Tjeldsund. Ved Tjeldsundbrua må hun vente 20 minutter på en ny buss som så tar henne inn til Harstad. Her må hun igjen skifte buss og så reise videre til Kvæfjord.

– Dette blir for en reisevei på ti timer. Det er lenge, for alle. I tillegg har da min datter noen utfordringer som gjør at de å reise med buss i det store og det hele er en utfordring. Om hun nå må begynne å skifte buss og holde oversikt over ruter på denne måten, kan ikke hun reise uten følge. Dette kan i verste fall gjøre at hun ikke får fullført sisteåret sitt, sier Rønneberg.

– Bør reagere

Rønneberg forteller videre at han mener det er utrolig ikke det er mer oppstandelse rundt dette:

– Det sies jo fra fylkesråden for samferdsel at tilbudet blir bedre når en åpner Hålogalandsbrua. Det er jo en utrolig uttalelse. Hvordan skal åpninga av Hålogalandsbrua føre til et bedre kollektivtilbud mellom Vesterålen og Harstad? Det er jo ikke mulig, sier han og fortsetter:

– Vårt tilfelle er spesielt, men vi bor jo her og det gjør mange andre også. Det må jo være mulig å forstå at en må ha et busstilbud her. Jeg kjøper argumentet om at ruta brukes lite, men da er det jo ei bedre løsning å sette inn en mindre buss enn å sløyfe tilbudet i det store og det hele.

Han etterlyser nå engasjement hos flere:

– Regionrådene både i Harstad og Vesterålen bør jo reagere på dette. Muligheten å bevege seg mellom regionene blir jo kraftig svekket, faktisk helt borte. Her må flere på banen for å få dette her synliggjort.

– Det er et gjentatt mantra fra politikere fra ulike farger at det skal bo folk i bygdene, men her ser en at en ønsker en avfolking av distriktene. Dette bør være ett varsku for mange i Kvæfjord kommune.

Miljø

Rønneberg trekker også frem miljøaspektet.

– I tillegg fremmer ikke dette en målsetning om at flere skal reise kollektivt, her fjernere en allerede ett dårlig tilbud, og erstatter det med ett opplegg som vanskeliggjør enkle reiser mellom Vesterålen og Harstad/Kvæfjord. Skulle gjerne hatt disse byråkratene og politikeren i Troms og Nordland til å besøkt og forsøkt reiseopplegget de her legger opp til, Det er greit å sitte i Tromsø eller Bodø å fjerne og legge ned tilbud til utkantene i fylkene. Skrivebordstenking vs. praktiske løsninger som ivaretar befolkningen er to vidt forskjellige verdener som ikke kan forenes uten at en ser løsningene med egne øyer i praksis. Velkommen skal de være til å få en gjennomgang og omvisning her.

Mindre busser

Rønneberg foreslår ei løsning.

– Sett opp minibusser, gjerne fra Vesterålen til fergeleiet Refsnes-Flesnes, og en ny buss på andre sia. Om en får korrespondansen på tid opp der, og bruker mindre penger siden en har mindre buss, må et slikt tilbud være liv laga. Jeg kan ikke skjønne noe annet.