Svindlet Nav for nesten 200.000 kroner

Nå må trebarnsfaren i fengsel.

  Foto: Morten Holm / Scanpix

nyheter>>

Tirsdag forrige uken måtte en 40 år gammel mann møte i Nord-Troms tingrett, tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger til Nav. Mannen bor og jobber i Tromsø, og har tre barn som ikke er fastboende hos ham, men som han betaler bidrag for.

Jukset med meldekortene

Grunnlaget for siktelsen skjedde i perioden 22. mai 2015 til 14. desember 2016, da trebarnsfaren leverte inn elektroniske meldekort til Nav, hvor han samtidig unnlot å opplyse om alle timene han jobbet hos en bedrift i Trondheim.

Dette førte til urettmessig utbetaling av dagpenger på til sammen 193.878 kroner. Retten anser bedrageriet som grovt, da det har voldt betydelig økonomisk skade.

Siktede ga en uforbeholden tilståelse under rettsavhøret tirsdag, og erkjente at han hadde fylt ut meldekortene uriktig med hensikten å få mer utbetalt fra Nav enn han hadde rett til.

Retten fant på bakgrunn av dette bevis for at 40-åringen handlet med forsett og i vinnings hensikt.

Tilståelsen ga mildere dom

Av allmennpreventive hensyn fant retten at det skal reageres med ubetinget fengsel, noe som følger rettspraksis ved trygdebedrageri som overstiger 1 G på gjerningstidspunktet.

Retten viste til en lignende sak, hvor et grovt bedrageri av 192.000 kroner ga et utgangspunkt for fengsel i 75 dager.

I formildende retning la retten imidlertid vekt på siktedes tilståelse, som ga saken en prosessøkonomisk besparelse.

Mannen ble dermed dømt til fengsel i 50 dager for Nav-bedrageriet. Sakskostnader ble ikke idømt.