Brukte 1,2 millioner på utredning av Samisk hus i Tromsø: Nå er prosjektet skrinlagt

Etter at Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget brukte 1,2 millioner kroner i utredning av Samisk hus i Tromsø, starter de nå på nytt.

SKRINLAGT: Arktisk urfolkssenter skulle ligge sentralt plassert på Prostneset, nord for havneterminalen i ett av forslagene til lokalitet. Nå er prosjektet skrinlagt etter at Sametinget trakk seg. ILLUSTRASJON: AT PLAN & ARKITEKTUR 

Samisk hus og arktisk urfolksenter
  • I 2016 bevilget daværende fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms Fylkeskommune, ordfører Kristin Røymo (Ap) i Tromsø kommune og daværende sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) 1,2 millioner kroner til samisk hus i Tromsø.
  • Provekst AS med investor Per Aronsen og prosjektleder Lasse Kvernmo og Gunn Bårdsen sto som prosjektleder og søker for prosjektet.
  • I 2017 lanserte Monalf Figenschau fra AT Plan & Arkitektur på bestilling fra Provekst konseptet "Arktisk urfolkssenter i Tromsø".
  • I 2018 trakk Sametingsrådet støtten til prosjektet og starter nytt utredningsarbeid.
nyheter>>

For to uker siden foreslo Arbeiderpartiet på Sametinget 150.000 kroner i nytt forprosjekt for samisk hus i Tromsø.

– Forprosjektet skal se på hvor et samisk hus kan være, og hva det eventuelt skal inneholde, sier Sametingsrepresentant Synnøve Søndergaard (Ap).

LES OGSÅ: Setter av over 100.000 til samisk hus i Tromsø: – Antallet samer i byene er fordoblet

I 2016 satt Arbeiderpartiet med ledelsen både på Sametinget, i Troms fylkeskommune og i Tromsø kommune. De fikk bevilget til sammen 1,2 millioner kroner til en utredning av Samisk hus i Tromsø. I desember 2017 kom resultatet i form av en konseptutredningen kalt Arktisk urfolkssenter.

Nå har både Tromsø kommune, Sametinget og Aps sametingsgruppe begynt å se på andre løsninger.

– Utredningen holdt ikke mål

Synnøve Søndergaard mener det er riktig å starte på nytt.

VIL HA NYTT FORPROSJEKT: Synnøve Søndergaard (Ap) foreslo i revidert budsjett på Sametinget å bevilge nye 150.000 kroner til nytt forprosjekt.   Foto: SAMETINGET/KENNETH HÆTTA

 

– Det virker som den utredningen ikke kom helt i mål, så da må vi begynne på nytt, sier Søndergaard.

Henrik Olsen (NSR), sametingsråd med ansvar for økonomi, er klar på at de ønsker en samisk møteplass i Tromsø.

– Det arktiske urfolkssenteret fikk blandet mottakelse, fordi det manglet forankring i det samiske miljøet. Derfor har Sametinget og Tromsø kommune valgt å begynne på nytt, sier Olsen.

LES OGSÅ: Står mellom seks tomtevalg for nytt samisk senter (for abonnenter)

I februar i år satte derfor Sametinget og Tromsø kommune ned en prosjektgruppe under ledelse av Gáisi samiske språksenter for på nytt å se på mulighetene til å realisere en samisk møteplass i byen.

– Primærbehovet er et samisk møtested for de samiske innbyggerne i Tromsø, og der Gáisi språksenter også kan ha lokaler.

Sametinget trakk seg

Det var i desember 2017 at planene til Provekst AS med Lasse Kvernmo og Per Aronsen i spissen ble lansert, da Monalf Figenschau fra AT Plan & Arkitektur la fram konseptet «Arktisk urfolkssenter», med Samisk hus som reiselivsdestinasjon i Tromsø.

Kvernmo var en av initiativtakerne og jobbet opp mot Tromsø kommune, Troms Fylkesting og Sametinget for å skaffe finansiering til utredning, på vegne av Provekst AS.

AVLYSER ARKTISK SENTER: Henrik Olsen – sametingsråd med ansvar for økonomi har satt i gang nytt planleggingsarbeid sammen med Tromsø kommune, for å få på plass en samisk møteplass i Tromsø  Foto: SAMETINGET/KENNETH HÆTTA

 

Etter at Sametinget trakk sin støtte til prosjektet, har nå også investorer trukket seg, sier han.

– Skulle man lykkes med et arktisk urfolkssenter eller samisk hus slik vi hadde tenkt, ville det krevd mye penger. Da vi jobbet med selve prosjekteringen var det utelukkende offentlige midler som var tilgjengelig, sier Kvernmo.

Vanskene startet da de skulle over i fasen med å finne privat finansiering.

– For at prosjektet skulle bli realisert, var man avhengig av at Sametinget ville være med videre. Dette var også noe potensielle investorer vektla som en forutsetning for å sette i gang.

Starter på nytt

Sametinget har nå sagt nei til å gå videre med konseptet, og startet en ny utredning med Tromsø kommune.


– Om Sametinget ønsker å gå videre med et nytt forprosjekt, må de gjerne gjøre det. Jeg mener at vi allerede har gjort et grundig utredningsarbeid, sier Kvernmo.

Den nye utredningsgruppa skal ha neste møte i Tromsø 28. juni.