Riksrevisor Per-Kristian Foss:

– Har fått flere henvendelser om Evenes-flyttingen

– Informasjon fra allmenheten er viktig som kilde om forhold som det kan være aktuelt for oss å undersøke, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VOL. Men legger til at et opprop på internett alene ikke vil utløse undersøkelse.

OPPROP IKKE NOK – Informasjon fra allmenheten er viktig, men et opprop med stor støtte er isolert sett ikke et grunnlag forat Riksrevisjonen til å iverksette en undersøkelse, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VOL. Han sier man har fått flere henvendelser om Andøya flystasjon og at man følger med Stortingets behandling av saken.  Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

nyheter>>

Mandag skrev VOL om oppropet fra Miljøpartiet De Grønnes Toine C. Sannes der hun ber Riksrevisjonen granske vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og etablere Evenes som ny base for Norges maritime overvåkingsfly.


Ber riksrevisjonen granske Andøya-saken

Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne vil at Riksrevisjonen skal granske prosessen rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon. – Riksrevisjonen bes av undertegnede, granske om prosessen har inngitt den nødvendige tillit blant befolkningen, skriver Sannes i oppropet, som ligger på nettstedet opprop.net.

 

Når dette skrives har 2.073 personer signert oppropet.