130 år - 130 historier:

Fantastisk å komme hjem

Hun forlot Kveøya, Kvæfjord og Harstad nærmest i protest.

130 år - 130 historier

nyheter>>

Men etter 17 år i utlendighet kom Helene Hokland tilbake, og i dette intervjuet forteller hun blant annet om hvordan det har vært.