Nå får du vrakpant for campingvogna

Fra årsskiftet ble ordningen for kjøretøy utvidet.

PANT FOR VRAK: Avdelingsleder Nils Tokheim i HRS Metallco AS er glad for at det nå også blir vrakpant for campingvogner, lastebiler, mopeder og motorsykler. De står klare for å ta imot alle typer vrak.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter>>

Hittil er det person- og varebiler som hatt en obligatorisk vrakpantordning, men nå inkluderes flere kjøretøytyper i ordningen.

Det har tatt sin tid fra Stortinget fattet vedtak til den utvidede vrakpantordningen trådte i kraft.

3.000 for campingvogn

– I 2016 vedtok Stortinget å utvide ordningen, rett før jul ble det klart at den ble innført fra 1. januar 2018. Siden 2016 har vi hatt mange henvendelser fra folk som har lurt på når den nye vrakpanten blir innført, sier Nils Tokheim.

Inntil årsskiftet ble det utbetalt 3.000 kroner for personbil, varebil, kombinertbil, campingbil, snøscooter og buss under seks meter.

Nå får man også 3.000 kroner for campingvogn, 500 kroner for moped og motorsykkel og 5.000 kroner for lastebil.

Som for vanlige biler utvides vrakpantordningen for å forebygge og redusere miljøproblemene kjøretøy forårsaker nå de ender som avfall.

På Skattøra ligger HRS Metallco og Troms Bildelsenter som begge er godkjente mottakere av vrakede kjøretøy, sistnevnte dog ikke av lastebiler.

En hel prosess

Tokheim sier de har fått mange henvendelser fra campingvogneiere, og tror når våren kommer at det vil dukke opp en del campingvogn- og lastebilvrak.

– Vi er metallgjenvinningsanlegg og vi har bestemt oss for å ta imot alt i den nye ordningen. For miljøet er det gunstig, og det er ikke spesielt vakkert med vrak langs veiene turistene ferdes. Å sanere ei campingvogn er en hel prosess fordi den består av så mange ulike typer materialer, en jobb vi tidligere har tatt 3.000 kroner for. Nå får eieren 3.000 kroner for å levere den til oss, sier Tokheim.

Kjærkomment

Han hadde håpet at også store busser, hjullastere og traktorer ble innlemmet i den nye panteordningen.

– Vi har kompetansen og utstyret for å demontere dem.

I likhet med Tokheim mener daglig leder Bjarte Kaldestad på Troms Bildelsenter AS at mottaksapparat for campingvogner har vært etterspurt lenge.

– Det her vært en kjent problemstilling i mange år, den utvidede vrakpantordningen er et kjærkomment tilskudd. Mottak av lastebiler krever større maskinpark, som HRS Metallco har. Det viktigste er at det finnes mottakstilbud i byen, sier Kaldestad.

Ei utfordring kan bli å få campingvognene brakt til mottaket dersom det må leies transport.

– Da kan vrakpanten bli spist opp av frakten. Jeg håper det blir kampanje til våren og sommeren hvor flere aktører går sammen for å få inn vrakene, sier han.