Kjørte i hasjrus to ganger, får ikke kjøre bil på tre år

En yngre mann fra Vesterålen er dømt til 30 dager fengsel, og en bot på 33.000 kroner for å ha kjørt bil mens han var påvirket av hasj ved to ulike anledninger.

Illustrasjonsfoto.  

nyheter>>

Kjøringen skjedde på Stokmarknes i mars og på Sortland i juli i år. I mars ble hans påvirkning målt til å tilsvare en alkoholpromille på 1,2. I juli tilsvarte hasjmengden i blodet en promille på 0,5. Mannen hadde ikke førerkort da kjøringen i juli skjedde, og han stanset ikke for politiet.

Mannen ble også dømt for å ha oppbevart hasj i to tilfeller.

Ikke skyldig

I retten mente mannen at han ikke var skyldig etter tiltalen. Den unge mannen anførte han ikke anså seg selv som ruset da han ble stanset av politiet på Stokmarknes.

I retten forklarte at han ikke var sikker på om han hadde røyket hasj kvelden før kjøringen fant sted, men ifølge politiet forklarte han at han hadde røyket.

Vesterålen tingrett konstaterer at loven rammer både forsettlig og uaktsom kjøring, og dømte han i samsvar med tiltalen.

Narkotika

Etter at blodprøven var positiv for hasj, viste tiltalte hvor han oppbevarte narkotikaen. Det ble funnet et mindre kvantum hasj, som ikke ble sendt til analyse. Retten har kommet til at det likevel ikke kan være noen tvil om at det var hasj.

I juli ble mannen stanset på nytt av politiet. En lensmannsbetjent observerte tiltalte kjørende. Han fulgte etter og forsøkte å få tiltalte til å stanse blant annet ved å bruke blålys. I retten forklarte mannen at han hadde tatt en «sjefsavgjørelse» om å ikke stanse slik at han slapp å sette bilen fra seg i veikanten.

Tiltalte forklarte til politiet at han ikke var hasjpåvirket, men politiet bestemte at det likevel skulle tas blodprøve. Prøven var positiv.

Politiet søkte samme sted de fant narkotika i mars, og gjorde et nytt funn av 1,9 gram hasj. Heller ikke dette beslaget ble sendt til analyse, men retten har også i dette tilfellet kommet til at det ikke kan være tvil om at det var hasj.

Mannen ble dømt for alle tiltaleposter. De formildende omstendighetene som ble anført i retten, ble ikke tillagt vekt.

Den domfelte må betale 2.000 kroner i saksomkostninger.