130 år - 130 historier:

Stor ståhei i Kasfjord City

Og nå er stortyven tatt.

130 Kathrine Witzøe

nyheter>>

Borgermester Katrine Witzøe rapporterer om mye turisme til Kasjord City også denne sesongen. En sesong som har vært unormalt lang i det eventyrlige høstværet. Borgermesteren har for øvrig lagt ut følgende melding:

BREAKING NEWS! Kasfjord City Today (KCT) har fått bekreftet nyheten om fengsling av stortyven Tage von Hvamanhaver. Vaktsjef hos Kasfjord City Police Department,Kjell Snuth, er svært lettet og også godt fornøyd med etterforskningen som førte til arrestasjonen av Hvamanhaver. Beklageligvis er ikke maleriet "Skrik" av Edvard Munch kommet til rette, men Snuth har tro på en oppklaring. "Vi har våre metoder " var hans klare melding til KCT nå i ettermiddag.


Se for øvrig intervjuet Harstad Tidende gjorde med borgermestern tidligere i år.