Fare for SAS-streik torsdag

Mandag morgen ble det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat og motparten NHO Luftfart/SAS.
nyheter>>
To piloter er tatt ut i streik, og fra torsdag morgen trappes streiken ytterligere opp ved at alle norske SAS-flygere tas ut i streik. Streiken vil ramme all rutetrafikk, melder nettstedet parat.no.

Jens Lippestad, forhandlingsleder for Norsk Flygerforbund, sier SAS har vist en manglende vilje til å komme pilotene i møte. 
– SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger. Dette er svært provoserende. Vi kan ikke akseptere denne splitt og hersk taktikken til SAS, sier Lippestad.  

Pilotene har gang på gang ifølge Lippestad stilt opp for å redde SAS i dårlige tider, og mener at det ikke er urimelig at SAS gir noe tilbake når det går bedre. I forhandlingen har pilotenes krav vært fortsatt faste og hele stillinger, mer forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid, samt et moderat lønnstillegg.
– Det er SAS som nå fullt og helt må bære ansvaret for at passasjerene blir rammet. Vi beklager dette sterkt. Men denne streiken kunne SAS unngått hvis de hadde vist reell vilje til løsning. I stedet møter vi et arrogant SAS som mener at deres ansatte skal godta dårligere arbeidsvilkår. Det kan vi rett og slett ikke akseptere, sier Lippestad til parat.no.

Fra selskapets side bekreftes det at pilotforeningen har valgt å gå i konflikt, men det understrekes at denne er «av teknisk art».

– Dette vil ikke påvirke trafikken eller kundene, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til E24.no mandag.

Dette kan imidlertid endre seg torsdag.