Harstad sentrum

Se bilder fra vårt webkamera som står montert i Harstad sentrum.
nyheter>>

Webkameraet er foreløpig koblet ned. Vi jobber med saken, og bildet vil dukke opp igjen her etter hvert.